AMB · SALUT EN MOVIMENT
SALUT EN MOVIMENT
Activitat dissenyada per la ballarina Helena Pellisé.
http://www.amb.cat/s/home.html
Període: 2014-2016
Tema: Salut Ambiental
Tipus: Taller (aula i aire lliure)
Públics: Adults, famílies i gent gran.

Descripció:
Activitat del Programa Metropolità d'Educació per a la Sostenibilitat del Departament de Medi Ambient de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) en la qual es treballaran els conceptes de salut ambiental i contaminació acústica a partir de la dansa com a pedagogia activa i creativa.

Objectius:
  • Fomentar la creativitat intergeneracional a través de la dansa com a eina d'expressió, sensibilització i transformació.
  • Donar a conèixer el concepte de salut ambiental a partir de l'experiència del moviment.
  • Enriquir el procés d'aprenentatge dels infants en companyia d'altres membres de la família.
  • Compartir situacions i experiències en grup que reforcin la comunicació i el vincle entre pares i fills.
  • Fomentar la confiança i la percepció auditiva.
  • Identificar els diferents orígens dels sons i sorolls que ens envolten, les sensacions i emocions que ens generen i els efectes negatius que els sorolls tenen sobre la nostra salut.
  • Proposar accions de prevenció de la contaminació acústica que afavoreixin un comportament responsable i saludable.

Imatges: